אנרגיה קולקטיבית

אינטליגנציה ארגונית

אינטליגנציה קבוצתית-שחמט

אינטליגנציה ארגונית

האם עובדים מייצרים ידע תוך כדי עבודתם עת הם נפגשים עם תהיות ושאלות בנוגע לביצוע תהליך מסוים? האם נכון למנוע מעובדים שיחות מסדרון ופגישות ספונטאניות קצרות ביניהם?

עם צמיחה והתפתחות התרבות של שיתוף ידע צוותים הפכו ל"יחידת ייצור" במקום העובד הבודד וככל שעובדים בהרמוניה קבוצתית כך עולה רמת האינטליגנציה הקבוצתית ואיתה ההישגים הכלכליים.

רווחת הנחה כי במקום שבו יותר מאדם אחד קיימים קונפליקטים. ניתן לחלק אותם על פי שתי הבחנות: הראשונה מתארת קונפליקטים אישיים, בהם הנטייה של כל פרט מתוך הצוות תהיה לשאוף לקבלת הדעה שלו ובכך ירגיש יותר חשוב, נחשב, משמעותי, חזק, משפיע, מה שמעניק לעובד תחושת יתרון או עליונות רגעית על חבריו, כאשר יתרון זה נצרב בתפיסתו ובתת המודע שלו ותורם לחיזוק הביטחון העצמי שלו מולם. הקונפליקט האישי נובע מן הצורך הפנימי של הפרט בהכרה חיצונית עד לכדי פגיעה בתהליך קבלת ההחלטות המשימתי ופגיעה באינטרס הקולקטיבי של הקבוצה והארגון. אדם בעל ביטחון עצמי וחוסן פנימי יהיה סמוך ובטוח כי החלק שלו תורם לארגון גם כאשר הסכמתו לקבל דעה אחרת מובנת ומתבהרת לו כבחירה הטובה ביותר המשרתת את טובת הארגון.

ההבחנה השנייה היא הקונפליקט המקצועי המשמש אמצעי לקיום סיעור מוחות ולחיפוש דרכים לעבודה יעילה יותר. ככל שגדול יותר מספר הפרטים בקבוצה כך תהיינה יותר דעות היוצרות הפריה הדדית בין חברי הקבוצה ומובילות למציאת פתרונות יצירתיים יותר. כל רעיון או מחשבה יוצרים שרשור של מחשבות נוספות הקשורות זו לזו בקשר לוגי-מקצועי המוביל בפרק זמן קצר יותר אל הפתרון. קבלת החלטות בדרך של סיעור מוחות ושיתוף רעיונות בעבודת צוות היא הדרך הטובה ביותר לייצר אצל העובד הבודד למידה והבנה כי פעל נכון בבחירתו לקבל רעיון של מישהו אחר, תוך ידיעה כי רעיון זה משרת בצורה הטובה ביותר את צרכי הארגון. הגיוני להבין כי  מתחולל בתוכו קונפליקט פנימי שכן לתפיסתו הפרטית דעתו האישית היא הנכונה ביותר, גם אם היא לטובת הארגון וגם אם לטובתו כפרט, אך יחד עם זה חשובה הסכמתו האותנטית לקבל את דעת הרוב ולהיות שלם איתה. היכולת של העובד הבודד להכיל ולקבל בשלמות החלטה קבוצתית הנוגדת את דעתו היא אחד האלמנטים המובילים להעלאת האינטליגנציה הקבוצתית.

נהוג לחשוב כי סיעור מוחות ועבודת צוות מתחילים ומסתיימים בחדר הישיבות. עבודת צוות מתקיימת בכל רגע ורגע בארגון, סיעור מוחות הוא גם שיחה קטנה בענייני הארגון, אם במטבחון, אם במסדרון, באמצעות התכתבות במייל ואפילו בחדרי הנוחיות. חשוב לתת מקום למפגשים המקריים הללו בכל נקודה במרחב הארגוני ולאפשר יצירת שיח בכל צורה ובכל דרך התכנסות. במקרים רבים הרעיונות האינטואיטיביים ביותר מתעוררים דווקא ברגע שקמים מהכיסא וניגשים לעשות משהו אחר, מכיוון שהמוח ממשיך לייצר שרשור של מחשבות המתקשרות למחשבה האחרונה בה עסקנו.

סיעור מוחות מפתח את האינטליגנציה הקולקטיבית בקבוצה, בצוות ובארגון כולו. דרך זו של פעולה, בהנחה והיא נהוגה בארגון, מעודדת חשיבה משותפת ובעיקר מעודדת שיתוף. ככל שארגון מעודד ונותן מקום בתודעה הארגונית לתפיסה של שיתוף חשיבתי, כך תגדל נכונות וטבעיות העובד הבודד להימנע מקונפליקט מקצועי מול חבריו אך חשוב מכך- לשחרר את הקונפליקט האישי-פנימי שלו ולהכיל את דרך השיתוף שתהפוך בתפיסתו לשגרת עבודה טבעית. מצב זה יכול להיווצר בסיטואציות של חילופי תפקידים בארגון, עובדים חדשים המגיעים עם תפיסות שונות, שיתופי פעולה עם ארגונים אחרים, שיתופי פעולה בין מחלקות או סניפים ואף ובעיקר בפגישה למטרת שיתוף פעולה בין ארגונים מתחרים כאשר היא עשויה לתרום לאינטרסים הכלכליים של שני הצדדים.  

משמעות החשיבה הקבוצתית וסיעור המוחות בכל ארגון היא הענקת מקום של פתיחות, קבלה, והכלה של כל רעיון והגיג העולים במחשבתו של כל עובד בארגון. כאשר קיימת בתודעת העובדים הידיעה כי יש מקום של הקשבה והתייחסות לרעיונות ולמחשבות האינטואיטיביות שלהם תחל זרימה של רעיונות ממוחם החוצה. מתן מרחב יוצר פתח, פתיחות וזרימה של ידע ומידע. כל רעיון ומחשבה עשויים להיות פוטנציאל להמצאה חדשה, שיטה, אמצעי וכל עניין אחר שיכול לקדם את האינטרס הכלכלי והחברתי של הארגון, להשביח את פעילותו העסקית ורווחיו.

למרות הרצון להכיל ולקבל את כולם קיימים בקבוצה חברים שיהיו ביקורתיים למדי כלפי האחרים, יפגינו שליטה ויהפכו לדומיננטיים בקבוצתם, מה שיוצר מצב של נטייה לקבל את דבריו גם אם הם לא עומדים בקו אחד עם אינטרס הארגון. סיטואציה זו עלולה לסרס ולהכניע חברים אחרים בצוות אשר ישמרו על קו של הימנעות משיתוף על מנת לא להיות חלק מקונפליקט. חשוב לתת מקום גם לחברים הדומיננטיים ובעיקר לנמנעים כי דווקא אצלם חשוב לשחרר חסמים ומעצורים ולהביא אותם להיות שותפים פעילים בסיעור המוחות. הרבה פעמים אותם "שתקנים" עמוסים ושופעים תכנים חכמים, יצירתיים וחשובים. ברגע שכל חבר בצוות מרגיש כי יש מקום לכולם וכל הדברים יאמרו וייבחנו חל שחרור פנימי בקרב החברים והם מרגישים כי תרומתם לארגון משמעותית וחשובה, ולו רק מעצם המחשבה כי מישהו שומע אותם.

מתן מקום לרגשות ולמחשבות של כל אחד מחברי הצוות מגביר את הסינרגיה הקבוצתית ומעודד חשיבה יצירתית-קולקטיבית בה כולם נפתחים, משתחררים ובאים לידי ביטוי. הסיטואציה יוצרת הרמוניה בין החברים ומחזקת את האמון הקבוצתי והאישי ביניהם. כל שיח כזה יכול לשמש את הארגון כלמידה מקדימה לדיונים אחרים כאשר הטמעת מוטיב השיח מעלה את רמת האינטליגנציה הארגונית.

 אדם שמרגיש שנותנים לו מקום לא צריך להילחם עליו. יחסי הרמוניה ואמון פנימי הם מהגורמים הראשיים והראשוניים לאופטימיזציה של הצלחה ארגונית.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On Linkedin

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

נושא

ההודעה שלך