שיטת MD

שיטת MD לצמיחת חברות וארגונים

שיטת MD לצמיחת חברות וארגונים

להבין את ה"למה" כדי לשנות את ה"כמה"

"שיטת MD לצמיחת חברות וארגונים" עוסקת בקשרים המתקיימים בין תפיסת החומר, הם גורמי הייצור והסביבות העסקיות הפנימיות והחיצוניות של הארגון לבין הפעילות האנושית המושפעת מגורמים אלה ומשפיעה עליהם. השיטה חוקרת את התפיסה של הגורם האנושי בארגון, את המציאות הסובבת אותו וכיצד ניתן לייעל אינטראקציה זו לטובת הפרט והארגון גם יחד.  מטרות השיטה הן להביא להבראה ולצמיחת חברות וארגונים ברמת המיקרו ועל ידי כך להגדלת הצמיחה במשק כולו ברמת המאקרו.  במסגרת כלכלה התנהגותית תאגידית בעידן החדש, שימוש בשיטה עוזר לבחור בתהליך קבלת ההחלטות, בזיהוי תמהיל נתונים חדשים שיביאו לתוצאות פיננסיות אופטימליות בארגונים.

השיטה יחידה מסוגה  ומבוססת על מחקרים מדעיים בינלאומיים, נשענת על עקרון המטריאליזם הדיאלקטי הבוחן את יחסי הגומלין בין ההכרה האנושית לבין המציאות סביבו. כל פעילות אנושית משפיעה על החומר, על הסביבה החברתית ועל האדם עצמו. השיטה מלמדת כיצד להביא את האדם (מנהל או עובד בארגון) לצמיחה אופטימלית כך שתשפיע בצורה ישירה על סביבתו האישית, החברתית והמקצועית ותסייע להעצמת הארגון והגדלת רווחיו בטווח הקצר והארוך. 

הסברה אומרת כי עולם התאגידים העסקיים מונע, פועל ומתייחס לעצמו בהיבט הפיננסי בלבד. התפיסה הרווחת בעולם זה מושתתת על התבוננות תוצאתית, רציונאלית, תבניתית, מגמתית, תחרותית ולעתים אף צרה במידה יחסית. ההתבוננות האנאליטית נותנת מקום מצומצם לפרט כישות אנושית עצמאית בעלת יכולת חשיבה עצמית מתפתחת, ורואה בו גורם ייצור המכונה "כוח עבודה" או "הון אנושי". במקביל צף ונחשף עולם התודעה וההכרה המהווה הצצה לעולמות הנפש והרוח של בני האדם. בהיות האדם חלק מגורמי הייצור או ההון האנושי של חברות ותאגידים, לא ניתן להתעלם לחלוטין מתכונותיו האישיות, אמונותיו ורגשותיו וחשוב יהיה למנף את ההכרה בקיומם לטובת כל הצדדים. לשינוי הכרתי ומעשי זה מתלווה ערך מוסף לאומי שכן חברות ותאגידים אשר יאמצו פלטפורמה זו יתרמו להגברת איכות שיתופי הפעולה עם גורמים חיצוניים, אם במודע ואם לאו ובזאת ירחיבו את מעגלי התהודה של תפיסה הכרתית חיונית זו, יעצימו את הצלחתם בשוק העסקי, יגדילו את רווחיהם וירוויחו הון אנושי המוביל לצמיחה פרמננטית.

אתם, מנהלים ובעלי חברות ומפעלים, וודאי יודעים כי תוצאות פיננסיות של ארגון קשורות באופן בלתי ניתן להפרדה בתהליכים המתנהלים  באמצעות  העובדים. עם השנים דינמיקת הקשרים בארגון משתנה בעקבות אינטראקציה חברתית לא בריאה. כתוצאה מכך הארגון מאבד את יכולת התפקוד האופטימלית שלו, דבר המאט את הצמיחה הכלכלית ומסרס את פוטנציאל ההתפתחות. קיימים כללים בהתנהלות האנושית, שהטמעה נכונה שלהם באמצעות שיטה זו תסייע לצמיחה כלכלית. השיטה מבוססת על מדע ומחקרים מהארץ ומהעולם, מתמקדת בתיקון קשרים קיימים, יצירה והטמעה של קשרים חדשים פנים ארגוניים, התייעלות תפעולית ופיננסית לטווח הארוך, חוסכת לארגון עלויות רבות ומסייעת לצמיחתו לשנים הבאות.

"שיטת MD לצמיחת חברות וארגונים", באמצעות תהליך מובנה בעל שלבים מתודולוגיים, יודעת למצוא את הקשרים בין הפעולה האנושית לתוצאות הפיננסיות שלה ולהוביל אותם לאופטימיזציה כלכלית. בעזרת השיטה תוכלו לגלות אחת ולתמיד את פוטנציאל הגדלת ההכנסות שלכם וצמצום ההוצאות המיותרות בארגון, ולהגדיל את רווחיותו ואיכותו לטווח הרחוק, אך בעיקר לשמור ולשמר את איכות העובדים בארגון, להפחית תחלופת עובדים ולהפיק את המיטב והמרב מהקהילה שתיווצר בסביבת העבודה החיובית והמתפתחת.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On Linkedin

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

נושא

ההודעה שלך