Value-e – When employees raise profit

מזה כמה עשורים קיימת הסכמה שבשתיקה ופשרה גדולה סביב נושא ה"מוטיבציה". ארגונים משקיעים סכומי עתק השואבים ושוחקים את תקציב החברה ובסופו של תהליך תוך זמן קצר המצב חוזר לקדמותו והמנהלים נותרים מתוסכלים מחוסר היעילות של אותן פעילויות להגברת מוטיבציה. אם מדידת מוטיבציה ומחוברות לארגון  החלה בשנת 1994, הרי שבשנת 2014 נמדדה הרמה הנמוכה ביותר של מדד זה. מסתבר שכל טכניקה להעלאת מוטיבציה, מוחשית או פסיכולוגית, מניבה תוצאה קצרת טווח, מבזבזת את כספי החברה ואינה יעילה מעבר למועד הקצר של ימים ספורים!

מודל Value-e נועד לאמן את העובדים והמנהלים להטמעת עשייה עם ערכים מתוך הבנת תהליך קבלה והפנמת החלטות המבין את טובת הארגון, כאשר השאיפה להגדלת שורת הרווח מתוך פעילות מחלקת הכספים כפונקציית מדדים פיננסיים. אנו שואפים ליצירת מעגלים של אהבת עשייה, הבנת הסביבה ונתינה הדדית בין העובד לארגון ולחבריו לעבודה המובילה לצמיחת הארגון.

נראה כי "מוטיבציה" היא האנטיתזה להשראה.
"מוטיבציה" נותנת 'דחיפה' באמצעות כוח חיצוני, ובאופן מדעי כל לחץ שמופעל יוצר באופן אוטומטי התנגדות, גלויה או סמויה, בדרגות שונות. לעומת זאת השראה נוגעת בנשמה, היא מתרחשת מעצם היותה. המושג "מוטיבציה" שייך לדור הקודם של ארגונים, כיום ישנן דרכים וטכניקות מדעיות ומוצקות לשיפור חוויית העובד במקום העבודה ואת השיטות המדעיות מגובות המחקרים מודל Value-e מבקש להעביר כדרך המקצועית היעילה ביותר.

להלן גרף המייצג ערך מוסף לעובד בתעשיות השונות. ניתן להבחין כי ככל שענף התעשייה עשיר יותר במשאבים פיננסיים כך הוא יכול להשקיע סכומים גבוהים יותר בתדירות גבוהה יותר ברווחת עובדים. ברור וידוע כי תענוג זה שמור למספר מאוד מצומצם של ארגונים, האם החברה שלך בניהם?

תאורטית- נדרש להשקיע "אינסוף" כדי להשיג "מוטיבציה" פרמננטית. 

מודל Value-e מבקש לשנות את תפיסת עולם העבודה ולהתאימו לזמן החדש. בתפיסה זו העובד והמנהל מעלים את הערך המוסף של פעילותם הישירה והעקיפה אשר מסייעת ישירות לשיפור המדדים הפיננסיים בארגון. 

וכשעובדים באהבה הערך המוסף עולה ואיתו רווחי החברה.

אם גם לך נמאס מלרדוף אחר הזנב של עצמך, להוציא הוצאות אינסופיות להשגת "מוטיבציה" שלא קיימת,

אם ברור לך שמה שלא עבד עד היום גם לא יעבוד מחר-זה הזמן לפנות אלינו ולהפעיל את Value-e אצלך בארגון.

* ייעוץ וליווי                * הרצאות וסדנאות                  * ייעוץ למנהלים

[email protected]     

052-2304382    

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On Linkedin

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

נושא

ההודעה שלך